1/5
Επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματος
Tel_RL_Phone_Old-512.png

01

Σκοπός Τμήματος

Η Δημόσια Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας, ενώ η Ενιαία Υγεία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, συμπεριλαμβανομένων του υγιούς περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίμων.

Σκοπός του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση στην εκτίμηση των αναγκών υγείας, στην εφαρμογή βασισμένων στην τεκμηρίωση μέτρων για την βελτίωση της υγείας και για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας στο έργο αυτό και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική και ολοκληρωμένη θεώρηση της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση που κατατάσσει το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας στην πρωτοπορία της επιστήμης διεθνώς.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στους Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.) που ασχολούνται με την υγεία και βεβαίως στην έρευνα και εκπαίδευση στις Σχολές Επιστημών Υγείας και στα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα.

02

Καλωσορίζουμε τους επιτυχόντες στο Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στις σπουδές τους.

03

Οι εγγραφές των πρωτοετών θα γίνουν κατά το διάστημα, Τρίτη 22 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020. Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς να  απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στη Γραμματεία του Τμήματος.

04

05

06

07

08

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδ. Έτους 2020-2021

- Εγγραφή επιτυχόντων (ανακοίνωση, Αίτηση Εγγραφής, Υ.Δ.)

- Εγκύκλιος δικαιολογητικών Μετεγγραφών/Μετακινήσεων (εδώ)

09

  • Facebook Round
  • LinkedIn Round
Tel_RL_Phone_Old-512.png